Ürün adı

İyonik Yapı

Uygulama Alanı

ANTIMIGRASIST GDispers baskı patlarında ve thermasol boyamalarda migrasyon engelleyici.
GENCLEAN OGOligomer önleyici ve disperge edici madde.