Ürün adı

İyonik Yapı

Uygulama Alanı

ANTIMIGRASIST G

Anyonik

Dispers baskı patı ve thermasol boyamada migrasyon engelleyici.

GENCLEAN OG

Anyonik

Oligomer önleyici ve disperge edici madde.