İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Genkim San. Ve Tic. Ltd. Şti. olarak;

Tüm faaliyetlerimizde, çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak ve korumak en önde gelen sorumluluğumuzdur.

Tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanıyor ve bu kapsamda “sıfır iş kazası” nı tek kabul edilebilir hedefimiz olarak benimsiyoruz.

Bu amaçla, tüm çalışanlarımızın katılımıyla;
• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili güncel mevzuata uymak,
• İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü oluşturmak ve devamlılığını sağlamak,
• Risk değerlendirmesi yaparak ve gerekli tüm önlemleri almak,
• Mevcut ve yeni işe alınacak çalışanlarımızı sürekli eğitmek,
• Tedarikçilerimiz ile birlikte işbirliği yapmak,
• Sürekli iyileştirmeyi ön planda tutmak,
• Kişisel koruyucu malzemeleri temin ederek kullanılmasını sağlamak,
İş sağlığı ve güvenliği politikamızdır.