IK Politikamız

“Nitelikli çalışanların tercih ettiği kurum” olma yolunda ilerlemeye devam eden Genkim Ltd Şti’nin İnsan Kaynakları Politikası; insan kaynağını bir şirketin en önemli sermayesi olarak benimsemektedir.

Bu bağlamda İnsan Kaynakları Politikamız;

  • Doğru işe doğru çalışan anlayışı ile çalışanların bilgi, yetenek ve hedeflerine yönelik görevlerde bulunmalarını sağlamak,
  • Her kademede kurum kültürünü ve kurumun değerlerini benimseyen, etik ilkelere uyumlu kişiler ile çalışılmasını sağlamak,
  • İSG uygulamaları açısından, çalışanların güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışmalarını sağlamak,
  • Şirket içerisinde açık iletişimi desteklemek ve her kademede çalışanlarımız ile İK arasında güvene dayalı bir paylaşım ortamı oluşturmak,
  • Transfer, terfi, rotasyon gibi uygulamalar ile çalışanların kariyer gelişimlerini desteklemek ve yedekleme yönetiminin uygulanmasını sağlamak,
  • Adil, şeffaf ve ölçülebilir kriterlere göre çalışanın performansının değerlendirilmesini sağlamak,
  • İhtiyaçlara göre hazırlanmış bir eğitim planı oluşturmak ve uyulmasını sağlamak,
  • Böylece firmamızın çalışan mutluluğuna ve bağlılığına önem vererek, nitelikli çalışanların tercih ettiği kurum olmasını sağlamak.