Ürün adı

İyonik Yapı

Uygulama Alanı

GENSIZE LT 600

Haşıl sökücü enzim.

GENSIZE LT HIGH KONZ

Konsantre haşıl sökücü enzim.

GENZIM PER 600

Antiperoksit enzim.

GENPIL UNI KONZ B

Asit selülaz enzim.

GENPIL UNI H KONZ

Konsantre asit selülaz enzim.

GENPIL UNI NE

Boya banyosunda kullanılabilen nötral selülaz enzim.

GENPIL COMBI ECO

Boya banyosunda kullanılan enzim kombinasyonu.

GENSTONE GW

Soğuk ve sıcak banyolarda çalışabilen konsantre taş yıkama enzimi.