Çektirme
Pad-Batch
Pad-Steam
Kontinü

Uluslararası standartlara uygun tüm testler yapılmaktadır.

Çektirme
Pad-Batch
Termozol
Pad-Dry
Pad-Steam
Bobin

Uluslararası standartlara uygun tüm testler yapılmaktadır.

Kimyasal Testler
– Elyaf Kompozisyonu Tayini

 • Haslıklar
  • Yıkama Haslığı
  • Su Haslığı
  • Ter Haslığı
  • Kuru Temizleme Haslığı
  • Sürtme Haslığı
  • Işık Haslığı
  • Ütü Haslığı

– Haşıl Tespiti
– pH ve Sertlik Tayini
– Demir, Kükürt ve Nikel Tayini
– Formaldehit Tayini
– Fenolik Sararma Testi
– Antistatik Ölçüm
– Sprey Testi
– Su, Kir ve Yağ iticilik Testi

Fiziksel Testler
– Boncuklanma-Aşınma Dayanımı (Martindale)
– Mukavemet, Kopma-Yırtılma Testi
– Buruşmazlık Testi
– Boyutsal Değişim Testi
– Spektral Renk, Kanat Farkı, Berger Ölçümleri

Uluslararası standartlara uygun tüm testler yapılmaktadır

 • Asit % Tayini
 • Alkali % Tayini
 • Tamponlama (Asit-Alkali) Tayini
 • Enzim Performansının Belirlenmesi (Katalaz, α-Amilaz, Biopolish)
 • İyonik Yapı Tayini
 • Yağ Sökücü Performans Testleri
 • Köpük Kesicilerin Performans Testleri
 • Kırık Önleyicilerin Eloktrolit ve Uyum Testleri
 • Köpük Testi
 • İyon Bağlama Kapasite Tayini (Fe+3, Ca+2 , Cu+2)
 • Peroksit % Tayini
 • Egalize-Migrasyon
 • Dispersiyon Testi
 • Karbon-Filtre Testi

Uluslararası standartlara uygun tüm testler yapılmaktadır.

 • Sabun Performans Testi
 • Fiksatör Testleri
 • Apre Uygulaması
 • pH Tayini
 • Redüktan Analizi
 • Asit Donör Testi
 • Adhezyon Kuvvetleri Testi
 • Korozyon Tayini
 • Tg Ölçümleri
 • Serbest Monomer Tayini
 • Kül Tayini
 • Dinamik/Kinematik Viskozite Ölçümü
 • Parlama Noktası Tayini
 • Akma-Bulanma Noktası Tayini
 • Anilin Noktası Tayini