Ürün adı

İyonik Yapı

Uygulama Alanı

NEW ANTIBACKSTAIN EX

Noniyonik

Denim geri yıkama dispergatörü.

RESCATALIST O7

Reçine katalizatörü.

ACTIVATOR GK

Katyonik

Klorit ağartmalarında kullanılan hızlandırıcı.

GENSTONE GW

Soğuk ve sıcak banyolarda çalışabilen konsantre taş yıkama enzimi.

GENPIL UNI NE/S

Nötral selülaz enzim.

FINISH JET EXH

Hafif Katyonik

Her tip elyafa yüzey kayganlığı ve elastikiyet kazandıran, çektirmeye uygun nano mikro silikon.

FINISH SMW 300

Hafif Katyonik

Her tip elyafta kullanılan konsantre mikro silikon.

AVISOFT NY M

Noniyonik

Denim yıkama için geliştirilen noniyonik yumuşatıcı.

GENAMIN Q

Katyonik

Pasta formda, konsantre, ozon sararması yapmayan katyonik yumuşatıcı.

HIDROSIL PURE

Noniyonik/Hafif Katyonik

Çektirmeye uygun, hacimli, yumuşak, sararma yapmayan hidrofil silikon.

GENACRYL HCP 104

Noniyonik/Anyonik

Denim yıkama için geliştirilmiş spreyleme metoduna uygun, yıkamaya dayanıklı sert dolgu maddesi.

GENACRYL SCP 160

Noniyonik/Anyonik

Denim yıkama için geliştirilmiş spreyleme metoduna uygun, yıkamaya dayanıklı yumuşak dolgu maddesi.

GENFAST FY LIQ K

Fenolik sararma önleyici.