28848 SEA

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 29 Nisan 2019 tarihli, 30754 Sayılı Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamlarında, etiketlerimizde bazı revizyonlar yapılmıştır. Bu revizyonların amacı, uymakla mükellef olduğumuz yönetmeliklerin doğru yürütülmesini sağlamak, müşterilerimize bu yönetmeliklere daha kolay entegre olabilmeleri için destek olmak ve doğru bilgiler sunmaktır. Bu revizyonlarla ilgili tereddütte kaldığınız noktalarda mevzuat departmanımıza danışmanızı rica ederiz. Gerekli bilgilendirmeler tarafınıza ivedilikle yapılacaktır.

İletişim: mevzuat@genkim.com.tr