MİKRO

Ürün adı

İyonik Yapı

Uygulama Alanı

FINISH SMW 300

Hafif Katyonik

Her tip elyafa yüzey kayganlığı, hacim ve elastikiyet kanzandıran mikro silikon.

FINISH SMW 1

Noniyonik

Her türlü elyaf için yumuşaklık ve kayganlık kazandıran, sararmayan, baskı patlarına uygun konsantre mikro silikon emülsiyonu.

FINISH MICRO 1

Noniyonik

Bütün tekstil elyaflarında ve pigment baskı patında kullanılabilen uygun mikro silikon yumuşatıcı.

GENAMIN SI 102 MC

Katyonik

Selüloz ve karışımları için özel kaygan ve yumuşak tutum sağlayan silikonlu yumuşatıcı.

FINISH SDA

Hafif Katyonik

Tüm elyaf çeşitlerine uygun mikro silikon.

FINISH JET WS

Katyonik

Her tip elyafa yüzey kayganlığı ve elastikiyet kazandıran, çektirmeye uygun özel silikon.

FINISH JET EX/H

Katyonik

Çektirme prosesine her türlü elyaf için esneklik ve yüzey kayganlığı sağlayan, uygun geniş pH aralığında çalışılabilen özel nano mikro silikon.

TP0604-06173-03

Noniyonik/Hafif Katyonik

Hidrofil mikro silikon emülsiyon.

 

MAKRO

Ürün adı

İyonik Yapı

Uygulama Alanı

GENSIL MH 100

Noniyonik

Yüzey kayganlığı ve stretch back efekti kazandıran makro emülsiyonu.

GENSIL MAC W1+

Noniyonik/Hafif Katyonik

Yeni nesil hidrofilik makro silikon emülsiyonu.

 

HİDROFİL SİLİKONLAR

Ürün adı

İyonik Yapı

Uygulama Alanı

HIDROSIL SNIL

Hidrofil makro silikon emülsiyon.

HIDROSIL BOOST

Hafif Katyonik

Geniş pH aralığına sahip, çektirmeye uygun, yüzey kayganlığı sağlayan konsantre hidrofil silikon.

HIDROSIL SKY

Noniyonik/Hafif Katyonik

Çektirmeye uygun, sararma yapmayan hidrofil silikon.

HIDROSIL PURE

Noniyonik/Hafif Katyonik

Çektirmeye uygun, hacimli, yumuşak ve sararma yapmayan hidrofil silikon.

HIDROSIL TOW

Noniyonik/Hafif Katyonik

Örgülü ve dokuma kumaşlarda sararma ve renk değişikliğine sebebiyet vermeden kayganlık kazandıran, çektirmeye uygun hidrofil silikon.