Ürün adı

İyonik Yapı

Uygulama Alanı

GENPRINT D 60Dispers baskılar için yüksek renk verimi sağlayan doğal kıvamlaştırıcı.
GENPRINT DTAnyonikDispers baskıda kullanılan doğal kıvamlaştırıcı.
GENPRINT RFTPES baskı için doğal kıvamlaştırıcı.
GENPRINT DT 70Dispers baskılar için geliştirilmiş baskı patı.
EMPRINT CE (Granül)İndantren ve dispers baskı için geliştirilmiş doğal kıvamlaştırıcı.
GENGUAR NEWNoniyonikPA, PAC ve PES baskı için doğal kıvamlaştırıcı.
GENGOL NOksidasyon maddesi.
EMULGATOR ANoniyonikBaskı patı emülgatörü.
PRINT BRIGHTAnyonikReaktif, dispers ve aşındırma baskı için geliştirilen haslık ve renk düzgünlüğü sağlayan madde.
GENPRINT SPDNoniyonikDispers baskı renk verimini arttırıcı.