Ürün adı

İyonik Yapı

Uygulama Alanı

GENPRINT D 60

Dispers baskılar için yüksek renk verimi sağlayan doğal kıvamlaştırıcı.

GENPRINT DT

Dispers baskıda kullanılan doğal kıvamlaştırıcı.

GENPRINT RFT

PES baskı için doğal kıvamlaştırıcı.

GENPRINT DT 70

Dispers baskılar için geliştirilmiş baskı patı.

GENPRINT SPD

Noniyonik

Dispers baskı renk verimini arttırıcı.