BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ METNİ

 

Genkim Genel Endüstriyel Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Ltd. Şti. yönetmelik kapsamında üst seviyeli bir kuruluştur ve Yönetmeliğin Madde 16 uyarınca aşağıdaki bilgileri kamu ile paylaşmaktadır.

BÖLÜM 1

  1. İşletmecinin ismi ve kuruluşun tam adresi;

İşletmecinin ismi: Genkim Genel Endüstriyel Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kuruluşun tam adresi: Organize Sanayi Bölgesi Lacivert Cd. 2.Sk. No: 4 Nilüfer/ BURSA

  1. Kuruluşun bu Yönetmelik hükümlerine tabi olduğunun ve Madde 7’de belirtilen bildirimin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemini kullanarak beyanının gerçekleştirdiğinin, üst seviye kuruluş olması durumunda da Madde 11 gereğince hazırlamakla yükümlü olduğu güvenlik raporunun hazırlandığının belirtilmesi;

Kuruluşumuz bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirimin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemini kullanarak beyanını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yapılan bildirime göre kuruluşumuz üst seviyeli bir kuruluştur ve Yönetmelik Madde 11 gereğince hazırlamakla yükümlü olduğumuz güvenlik raporunu hazırlamış bulunmaktayız.

  1. Kuruluşta gerçekleştirilen faaliyetlerin basit bir dille açıklanması;

Tesiste 4 ana üretim konusu vardır: Madeni yağ üretim, sıvı deterjan üretimi, su bazlı yapıştırıcılar üretimi ve tekstil yardımcı kimyasalları yıllık üretimi.

  1. Büyük bir kazaya sebep olabilecek Ek-1 Bölüm 1 ve 2’de belirtilen maddelerin; bilinen isimleri ile bu maddelerin temel zararlılık özelliklerine ait basit açıklamaları;

Kuruluşta büyük kazaya sebep olabilecek solvent ağırlıklı kimyasallar, deterjan hammaddeleri doğalgaz ve LPG gibi kimyasallar bulunmaktadır. Bu kimyasallardan solvent ağırlıklı kimyasalların fiziksel ve çevresel etkileri, deterjan hammaddelerinin fiziksel ve çevresel etkileri, doğalgaz ve LPG’nin fiziksel etkileri bulunmaktadır.

  1. Büyük bir kaza olması durumunda yapılması gerekenlere dair bilgi;

Kuruluşta büyük bir kaza olması durumunda “Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dahili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ”e göre hazırlanan Dahili Acil Durum Planı kapsamında müdahale gerçekleştirilecektir. Dahili Acil Durum Planının müdahaleye yetersiz kaldığı durumda, il afet ve acil durum müdürlüğüne haber verilerek il afet ve acil durum müdürlüğü koordinasyonunda il afet müdahale planı gereğince müdahale faaliyetleri yürütülecektir

 

BÖLÜM 2

  1. Kuruluşta meydana gelebilecek senaryo edilen büyük kazalar ile bunların kontrolüne ilişkin önlemler hakkındaki özet bilgi ile insan sağlığına ve çevreye olan potansiyel etkileri de dahil olmak üzere büyük kaza tehlikelerine ilişkin genel bilgi;

Kuruluşta “Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Senaryo Dokümanı

Tebliği” Madde 6 kapsamında 5 (beş) adet büyük kaza senaryosu çalışılmıştır. Reaktör (ÜR-MKN-

011, ÜR-MKN-012), Monomer Tankı (ÜR-MKN-195), Emülsiyon Kazanı (ÜR-MKN-011 1, ÜRMKN-012 1) büyük kaza senaryosu çalışılan proses ekipmanlarıdır. ÜR-MKN-011 reaktöründe havuz yangını, ÜR-MKN-012 reaktöründe toksik yayılım, ÜR-MKN-195 monomer tankında havuz yangını, emülsiyon kazanlarında buhar bulutu patlaması senaryosu çalışılmıştır.

Kuruluştaki bu ekipmanlarda ve alanlarda bulunan önleyici tedbirler ve sınırlayıcı tedbirler sayesinde senaryo edilen büyük endüstriyel kazanın meydana gelme frekansı, Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde büyük endüstriyel kaza frekasının sınır değeri olarak verilen 1×10-4/yıl’dan düşüktür.

  1. İşletmecinin, büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için, özellikle acil hizmet birimleriyle irtibata geçmek de dahil olmak üzere, tesisteki yeterli düzenlemeleri yaptığını belirtmesi;

Kuruluş acil durum müdahale senaryolarını oluşturulmuştur.

  1. Herhangi bir büyük kazaya müdahale için acil hizmet birimleriyle işbirliği yapıldığının belirtilmesi;

Herhangi bir büyük kazaya müdahale için acil hizmet birimleriyle işbirliği yapılmaktadır. Kuruluşta güvenlik kavramının geliştirilmesi ve sürdürülebilmesi için kuruluş içi birimler ve kuruluş dışındaki birimler acil hizmet birimleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükler gibi idari mercilerle dilekçe veya mail yoluyla bilgi alışverişinde bulunmaktadır.