Ürün adı

İyonik Yapı

Uygulama Alanı

GENPRINT MX NEW

Reaktif baskılar için geliştirilmiş, kolay yıkanabilir, orta viskoziteli alginat baskı patı.

GENPRINT MX KONZ

Reaktif baskılar için geliştirilmiş, canlı ve derin renkler sağlayan yüksek viskoziteli alginat baskı patı.

GENPRINT AP

Noniyonik

Reaktif ve dispers baskıda renk geliştirici, verim arttırıcı.