Çevre Politikası

· Faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm çevresel etkileri kontrol ederek, yasal yükümlülüklere uymak, bu şartlara uygunluğu sürdürmek.
· Ekolojik dengeye zarar vermeden tükenebilir doğal kaynakların kullanımını en aza indirmeye yönelik hedefler ve yönetim anlayışı benimseyerek çevre ve doğal kaynakların korunmasını sağlamak.
· ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemini uygulamak ve sürekli iyileştirmek.
· Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm tarafların çevre bilincini geliştirmek, uygunluk yükümlülüklerine uymak, ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak.
· Atıkların kaynağında en aza indirilmesini, mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini sağlamak.
· Değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak.
· Çevreyi korumak ve bu ilkeyi tüm çevremize yaymak.