Üçlü Sorumluluk

Üçlü Sorumluluk Nedir?

Kimya Sanayi tarafından tüm dünyada çalışan sağlığı, teknik emniyet ve çevre koruma, enerji verimliliği, kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik konularında uygulanmakta olan bir taahhüt programıdır. Bu program, ülkemizde ise, 1993 yılından itibaren Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği’nin (TKSD) koordinasyonluğunda uygulamaya konulmuştur.
Üçlü sorumluluk, firmalara, ulusal kimya derneklerine ve paydaşlarına;

• Çevre, sağlık, güvenlik, bilgi, performans, proses-(yeşil üretim) teknolojilerini, ürünlerinin yaşam döngüsü içerisinde, insan sağlığı ve çevreye zararlarını engellemek için sürekli gelişim göstermeyi,

• Kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasını ve atıkların minimize edilmesini (kaynak verimliliğini & Döngüsel Ekonomiyi)

• Devlet kurumları ve organizasyonlarla, etkili regülasyon (yasal mevzuat) ve standartların geliştirilmesi ve yürürlüğe konulması konusunda işbirliği yapılmasını, taahhüt eder.