Ürün adı

İyonik Yapı

Uygulama Alanı

VISCOTEX COM

Anyonik

Toz formda, viskon, rayon ve pamuk için özel kombin kasar maddesi.

GENBLEACH 300 OZEL

Anyonik/Noniyonik

Kombin kasar maddesi.

GENBLEACH 302 T

Anyonik/Noniyonik

Yüksek hidrofilite ve beyazlık sağlayan kombin kasar maddesi.

GENBLEACH HB NEW 1

Noniyonik/Anyonik

Kontinü ve pad-batch için kombin kasar maddesi.

GENPRO ECOSIZE 01

Noniyonik

Kasar işlemi esnasında nişasta haşılını sökmek için geliştirilmiş, özel yüksek performanslı tek adımda haşıl sökme maddesi.