Sürdürülebilir Üretim Anlayışımız

ARGE imkânları, kalite farkı ve güvenilir işletmesi ile onaylanmış üretken bir yapıya sahip olan Genkim, geleceğe yönelik sürekli yatırımlarıyla 15’in üzerinde ihracat pazarında öncü bir marka durumdadır. Tekstil ve hitap ettiği farklı sektörlerde yakaladığı gelişim trendini koruyarak, globalleşen rekabet ortamında, sürdürülebilir büyümesini sağlayacak uluslararası stratejiler geliştirmektedir.